Search results

12 results

Bibel som Bibel, men Koranen är något annat? : - Om äldres religiositet på äldreboenden i invandrartäta områden i Sverige ; Bible like Bible, but the Koran, that´s Another Story? : - The Religion of the Elderly in Nursing Homes in Immigrant Areas of Sweden (2012)

Repository: Linnaeus University Kalmar Växjö: Publications

1

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Religiositet och miljoopinion i Sverige och USA (2008)

in: Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi Fahlbeckska Stiftelsen, Volume 110, Issue 3, p. 249-274

ISSN: 0039-0747 (print)

10

Checking availability at your location

Konfessionalitet och medbestämmande : Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens struktur och den nyevangeliska väckelserörelsens regionala nivå fram till 1922 (2012)

Repository: Gotland University: Publications (DiVA)

11

Konfessionalitet och medbestämmande : Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens struktur och den nyevangeliska väckelserörelsens regionala nivå fram till 1922 (2012)

Repository: Uppsala University: Publications (DiVA)

12