Search results

6 results

Principiile, obiectivele și condițiile realizării cu succes a reformei organizării teritoriale a puterii locale în Republica Moldova (2019)

in: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, Issue 1, p. 87-101

2

Export

Export

Statul de drept - o problemă permanent actuală (2014)

in: Studii Europene, Issue 2, p. 61-71

4

Export

Dacismul şi avatarurile discursului istoriografic postcomunist (2007)

in: Studia Politica: Romanian Political Science Review, Volume 7, Issue 1, p. 95-115

5

Export

Common-law marriage - means of erosion and dissolution of the family in the Crisana area (beginning of the 20th century) (2008)

6

Export