Search results

4 results

For the benefit of the Greek “Great Idea”: excavations during the Asia Minor campaign (1919-22) (2013)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

1

Theorist and Strategist of Underdogs: SULTAN GALİYEV ; Mazlumlarin Kuramcisi Ve Stratejisti: SULTAN GALİYEV (2011)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

2

Yarı Çevrenin Küresel Meta Zinciriyle Bağlanması: 1980 Sonrası Dönemde KOBİ’ler Marifetiyle Taşeronlaşmanın Ekonomi Politiği (Türkiye Analizi) / Linking of Semi-Periphery via Global Commodity Chain: Economy Politics of Sub-Contracting through SME's (2013)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

3

Türk Dış Politikasında Afrika : Türkiye-Kamerun İlişkileri Örneği (2016)

Repository: FSM Vakif University Institutional Repository (DSpace@FSM) / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ)

4