Search results

26 results

Strategic Culture – A Thing about Cultural Conditioning of Foreign and Security Policy ; Kultura strategiczna, czyli o kulturowych uwarunkowaniach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (2012)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1

Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim (2012)

3

Checking availability at your location

Wybór, kontrola i refleksja : kategria sprawstwa w badaniach migracyjnych ; Choice, control and reflection : the notion of agency in migration studies (2016)

Repository: Jagiellonian University Repository

4

Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim ; Diagnosis of Participation in Culture in Podlaskie Voivodship (2012)

Repository: EconStor (German National Library of Economics, ZBW)

5

Tłumaczenie feminizmu (2015)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

6

W stronę badań nad zarządzaniem w kulturze (2011)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

7

Metody chrześcijańskie w opiece paliatywnej ; Christian methods in palliative care (2012)

Repository: Jagiellonian University Repository

8

Czy wierzysz w rzeczywistość?, tłum. K. Abriszewski (fragm. książki „Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką”) (2013)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

10

Koncepcja „wojny kultur” w twórczości Oriany Fallaci i Agnieszki Kołakowskiej (2014)

Repository: AMUR - Adam Mickiewicz University Repository, Poznan / Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR)

11

Metody wychowania patriotycznego w pracy socjalnej ; Methods of patriotic education in social work (2012)

Repository: Jagiellonian University Repository

12

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Ewolucja ustrojowa państw europejskich w pismach Zygmunta Cybichowskiego (2009)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

15