Search results

2 results

Sobre a relevancia da proporcionalidade e a representatividade nos sistemas electorais (2012)

Repository: RUC - Repositorio Universidade Coruña

1

Programas formativos no CEIDA baseados na participación dos axentes implicados (2007)

Repository: RUC - Repositorio Universidade Coruña

2