Search results

2 results

Uzņēmuma SIA "ROMA" iekšējās un ārējas vides ietekme un pilnveidošanas stratēģija. ; Company Ltd. "ROMA" internal and external environmental impact and improvement strategy. (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

1

Farmaceitisko savienojumu noteikšana apkārtējās vides paraugos ar augstas izšķirtspējas masspektrometrijas metodēm ; Determination of pharmaceutical residues in environmental samples using high-resolution mass spectrometry (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

2