Search results

42 results

De wereld kwam naar Woensdrecht (2018)

een vliegbasis te midden van het kruisrakettendebat 1983-1987

1

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht ; verslagboek van de eerste dag van het Internationaal Colloquium "De Vrederechter in Europa", Gent - Rotterdam (2011)

in: Les Dossiers du Journal des Juges de Paix et de Police 16

4

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

World Affairs Online

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Invloed van de nieuwe Belgische Afrika-politiek op de strijdkrachten (2001)

Proceedings = L'impact de la nouvelle politique belge en Afrique sur les forces armées

14

Checking availability at your location

World Affairs Online

Vredesondersteunende en humanitaire operaties en civiel-militaire samenwerking (2000)

Proceedings = Des operations humaitaires, de soutien de la paix et la cooperation civilo-militaire

15

Checking availability at your location

World Affairs Online