Search results

4 results

Sobre a relevancia da proporcionalidade e a representatividade nos sistemas electorais (2012)

Repository: RUC - Repositorio Universidade Coruña

1

Un centro de documentación ambiental ao servizo da educación ambiental e da conservación do medio ambiente (2007)

Repository: RUC - Repositorio Universidade Coruña

2

Estimación da pegada ecolóxica en dous Centros da Universidade de Santiago de Compostela, e posibles implicacións educativas (2007)

Repository: RUC - Repositorio Universidade Coruña

3

Nacemento e evolución da Universidade de Vigo (1989-2014). Un motor para as tres cidades do sur de Galicia ; The Birth and Evolution of the University of Vigo (1989-2014). A driving force behind the three cities in the south of Galicia (2015)

Repository: RUC - Repositorio Universidade Coruña

4