Search results

619 results

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Institutioner och korruption : En kvantitativ studie om hur institutioner påverkar den globala korruptionsnivån (2015)

Repository: Halmstad University: Publications (DiVA - Academic Archive On-line)

5

Checking availability at your location

World Affairs Online

Institutioner och hållbar tillväxt – En ekonometrisk studie över hur institutioner och makroekonomiska faktorer påverkar förhållandet mellan miljöpåverkan och utrikeshandel ; Institutions and sustainable growth – An econometric study of how institutions and macroeconomics factors affect the relation... (2016)

Repository: Linköping University Electronic Press (LiU E-Press)

7

Varför förändras institutioner? : – Kommunal barnomsorg på entreprenad ; Why do institutions change? : - The case of private contracts in public childcare (2007)

Repository: Linköping University Electronic Press (LiU E-Press)

8

Checking availability at your location

Svenska stadsregioner: Demokrati, lokalt medborgarskap och politiska institutioner (2009)

in: Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi Fahlbeckska Stiftelsen, Volume 111, Issue 1, p. 59-63

ISSN: 0039-0747 (print)

11

Checking availability at your location

Skolan som institution : En processtudie av skolpolitikens skeenden (2014)

Repository: Gotland University: Publications (DiVA)

12

Skolan som institution : En processtudie av skolpolitikens skeenden (2014)

Repository: Uppsala University: Publications (DiVA)

13

Checking availability at your location