Search results

597 results

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Institutioner och korruption : En kvantitativ studie om hur institutioner påverkar den globala korruptionsnivån (2015)

Repository: Halmstad University: Publications (DiVA - Academic Archive On-line)

5

Export

Institutioner och hållbar tillväxt – En ekonometrisk studie över hur institutioner och makroekonomiska faktorer påverkar förhållandet mellan miljöpåverkan och utrikeshandel ; Institutions and sustainable growth – An econometric study of how institutions and macroeconomics factors affect the relation... (2016)

Repository: Linköping University Electronic Press (LiU E-Press)

6

Export

Varför förändras institutioner? : – Kommunal barnomsorg på entreprenad ; Why do institutions change? : - The case of private contracts in public childcare (2007)

Repository: Linköping University Electronic Press (LiU E-Press)

7

Export

Svenska stadsregioner: Demokrati, lokalt medborgarskap och politiska institutioner (2009)

in: Statsvetenskaplig Tidskrift, Volume 111, Issue 1

9

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Skolan som institution : En processtudie av skolpolitikens skeenden (2014)

Repository: Gotland University: Publications (DiVA)

11

Export

Skolan som institution : En processtudie av skolpolitikens skeenden (2014)

Repository: Uppsala University: Publications (DiVA)

12

Export

Checking availability at your location

Export