Search results

22 results

Lärarlegitimation i offentlig debatt : En idéanalys (2012)

Repository: Gotland University: Publications (DiVA)

1

Lärarlegitimation i offentlig debatt : En idéanalys (2012)

Repository: Uppsala University: Publications (DiVA)

2

Checking availability at your location

Debatt på låtsas (1991)

Repository: Lund University Publications (LUP)

4

Trigger warnings: likabehandling eller ett hot mot utbildningsväsendet? : en argumentationsanalys av den svenska offentliga debatten (2016)

Repository: Linnaeus University Kalmar Växjö: Publications

5

Myter om velferd og velferdsstaten (2018)

6

Checking availability at your location

Constructing Politics : Discrepancy and Discourses in the E-waste Domain ; Att konstruera politik : diskrepans och diskurser i elektronikavfallsdebatten (2012)

Repository: Linköping University Electronic Press (LiU E-Press)

7

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling : tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (2011)

Repository: Örebro University: Publications (DiVA)

8

"Vårt förhållande till främmande makt är gott" - en studie av hur ledande svensk dagspress speglar svensk utrikes- och säkerhetspolitisk debatt : (2004)

Repository: Swedish National Defence College: DiVA (DiVA - Academic Archive On-line)

9

Os og dem: identitetspolitiske akser, ideer og afsporede debatter (2019)

10

Checking availability at your location

Varför vi älskar att hata Sverigedemokraterna (2013)

Repository: Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys

11

Selvforståelse og rolleforventning under ulike regimer: En studie av den russiske intelligentsiaens før og etter kommunismens fall sett i lys av Zygmunt Baumans og Pierre Bourdieus kultursosiologi (2016)

Repository: Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) / Norwegian Institute of International Affairs

12

"Folk accepterar inte några miljöbomber längre" : En analys av förändring i Nordiska projektexportfondens satsningsområden under 1982-2012 ; "People no longer accept environmental controversies" : An analysis of change in the Nordic Project Funds investment areas during 1982-2012 (2012)

Repository: Linköping University Electronic Press (LiU E-Press)

13

Between Communication and Community. EU Constitution Making, a European Public Sphere and the (Un-)Likelihood of Transnational Debate. (2009)

Repository: Lund University Publications (LUP)

14

Massemedier som forum for politisk debat:Mangfoldighed i danske avisers dækning af det første politiske folkemøde på Bornholm ; The mass media as a forum for political debate:Diversity in Danish newspaper coverage of the first political peoples' meeting on Bornholm (2015)

Repository: Aarhus University: Research

15