Search results

3 results

Bezdomovectví jako indikátor plánování regionálního rozvoje ; Homelessness as an indicator of regional development planning (2012)

Repository: Digitální knihovna Univerzity Pardubice

1

Apologie kulturomu (odpoved Pavlu Barsovi) (2005)

in: Politologický časopis, Volume 12, Issue 2, p. 181-195

ISSN: 1211-3247 (print)

2

Checking availability at your location

Energetická politika Ruska se zaměřením na „holandskou nemoc“ ; Russia energy policy focused on „Dutch Disease“ (2013)

Repository: Digitální knihovna Univerzity Pardubice

3