Search results

2 results

Verejné výdavky a sociálny štát v čase hospodárskej krízy (2010)

Repository: Digitální knihovna Univerzity Pardubice

1

Vymahani pravidel v rozsirene, postlisabonske a postkrizove EU: Smerem ke vnitrounijni kondicionalite? (2014)

in: Mezinárodní vztahy, Volume 49, Issue 4, p. 43-63

ISSN: 0323-1844 (print)

2

Checking availability at your location