Search results

11 results

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Ontwikkeling van die menslike bewussyn : die postmoderne vraag na God ; The development of the human consciousness : the postmodern quest for God (2009)

Repository: University of Pretoria: UPSpace

7

Export

Ses dekades Ou Testament-teologie (1952–2012): Van één Spreker tot verskeie menslike sprekers (2014)

Repository: University of Pretoria: UPSpace

8

Export

Ses dekades Ou Testament-teologie (1952–2012): Van één Spreker tot verskeie menslike sprekers (2014)

Repository: University of Pretoria: UPSpace

9

Export

Tussen katedrale en kastele : oor die teologies-politieke probleem ; Flanked by cathedrals and castles : theology and its political problem (2009)

Repository: University of Pretoria: UPSpace

10

Export

Johannese perspektief op die huwelik, geslagsrolle en seksualiteit in 'n postmoderne konteks (2010)

Repository: University of Pretoria: UPSpace

11

Export