Search results

32 results

Political foundations of secularism in Turkey problem ; Türkiye’de laiklik sorununun siyasal temelleri (2010)

Repository: International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (E-Journal

1

Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye'de Laiklik/Secularism in the European Union Countries and Turkey (2014)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

2

Checking availability at your location

Can Mâturîdî Constitute a Ground Form for the Secular Interpretation of Islam? ; Mâturîdî İslam'ın Seküler Yorumuna Temel Oluşturabilir mi? (2012)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

4

The role of religion/belief systems in perception of Democracy in Western and Eastern societies ; Batı ve Doğu toplumlarının Demokrasi algısında dinin/inanç sistemlerinin yeri (2011)

Repository: International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (E-Journal

5

Checking availability at your location

“MODERNITY” FROM THE MIDDLE AGES TO THE PRESENT DAY: ITS ORIGIN AND NATURE ; ORTAÇAĞDAN GÜNÜMÜZE “MODERNİTE”: DOĞUŞU ve DOĞASI (2011)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

14