Search results

46 results

Criticism and Cultural Politics. Social Function of Philosophy in the Concepts of Max Horkheimer and Richard Rorty ; Krytyka a polityka kulturalna. Społeczna funkcja filozofii w koncepcjach Maxa Horkheimera i Richarda Rorty’ego (2012)

Repository: The Pontifical University of John Paul II in Cracow (UPJPII): Journals Platform / Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: Platforma czasopism

1

Polityka przymusu wobec ciała. Filozofia społeczna M. Foucaulta w kontekście problematyki płci (2010)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

3

Polityka przymusu wobec ciała. Filozofia społeczna M. Foucaulta w kontekście problematyki płci (2010)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

4

Libertarian Views on Police and Courts of Law by Murray Newton Rothbard ; Libertariańskie poglądy na policję i sądy w ujęciu Murraya Newtona Rothbarda (2016)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

5

Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej jako krytyka kultury masowej (2014)

in: Kultura - Historia - Globalizacja (Culture - History - Globalization), Issue 15

6

Checking availability at your location

Metody wychowania patriotycznego w pracy socjalnej ; Methods of patriotic education in social work (2012)

Repository: Jagiellonian University Repository

7

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Drapieżne czasopisma jako przykład nieetycznego publikowania (2017)

in: Philosophy and Science: Philosophical and Interdisciplinary Studies, Issue 5

12

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location