Search results

13 results

Checking availability at your location

Hybridni akter: novy fenomen na poli nestatnich akteru (2009)

in: Mezinárodní vztahy, Volume 44, Issue 4, p. 35-60

ISSN: 0323-1844 (print)

2

Checking availability at your location

Proměny vztahů ruské pravoslavné církve a státu v době patriarchy Kirilla ; Transformations in the relationship between the Russian Orthodox Church and the state in the times of the patriarch Kirill (2016)

Repository: Masaryk University Journals / Časopisy Masarykovy univerzity

3

Trojrovinne pojeti EU a akteri regionalnich zajmu (2006)

in: Politologický časopis, Volume 13, Issue 1, p. 27-54

ISSN: 1211-3247 (print)

4

Checking availability at your location

Uspesna vyjednavani o regionalnich rezimech: Spolecny trh EHS a Mercosur (2007)

in: Mezinárodní vztahy, Volume 43, Issue 3, p. 5-21

ISSN: 0323-1844 (print)

5

Checking availability at your location

Prechodna obdobi jako nastroj flexibility pri rozsirovani Evropske unie (2004)

in: Mezinárodní vztahy, Volume 39, Issue 1, p. 50-69

ISSN: 0323-1844 (print)

6

Checking availability at your location

Sedm slabin české sociologie – osobní pohled jednoho sociologa (2002)

in: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Volume 38, Issue 1-2, p. 37-47

7

Checking availability at your location

Paradiplomacie a hlavni mesto Praha (2013)

in: Politologický časopis, Volume 20, Issue 1, p. 69-92

ISSN: 1211-3247 (print)

8

Checking availability at your location

Jednani o pristoupeni Ceske republiky k Evropske unii: jak uspesne? (2004)

in: Mezinárodní vztahy, Volume 39, Issue 1, p. 70-89

ISSN: 0323-1844 (print)

9

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Liberalismus a velke teorie mezinarodnich vztahu (2004)

in: Mezinárodní vztahy, Volume 39, Issue 2, p. 5-19

ISSN: 0323-1844 (print)

11

Checking availability at your location

Environmentální vzdělávání veřejnosti ; Environmental education of the public (2013)

Repository: Envigogika (E-Journal, Charles University Environment Center in Prague)

12

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice. Srovnání praxe v Portugalsku a Rakousku ; Increasing the role of NGOs in the social integration of labour migrants in the Czech Republic, Comparison with the practice in Portugal and Austria. (2012)

Repository: National Repository of Grey Literature (NUSL): Digital Repository / Národní úložiště šedé literatury

13