Search results

17 results

Elite athletes in individual and team strength, speed and flexibility to compare their performance ; Elit ferdi ve takım sporcuların kuvvet, sürat ve esneklik performanslarının karşılaştırılması (2012)

Repository: International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (E-Journal

1

Export

Elit Düzey Erkek Hentbol Takım Oyuncularının Antropometrik Özelliklerinin Dikey ve Yatay Sıçrama Mesafesine Etkisi ; The Effects of Anthropometric Measures of Elite Male Handball Team Players on the Vertical and Horizontal Jump Distance (2009)

Repository: Afyon Kocatepe University Institutional Repository (DSpace@AKU)

2

Export

The Comparison of the Psychological Needs of the Elite Police National Football Team Police Players And Policemen Who Do Not Do Sports ; Polis Milli Futbol Takımında Oynayan Üst Düzey Elit Sporcu Polislerle, Spor Yapmayan Polislerin Psikolojik İhtiyaçlarının Karşılaştırılması (2003)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

3

Export

When Believers Encounter Early Intervention ; İnananlar Erken Müdahale İle Karşılaştıkları Zaman (2012)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

4

Export

Injuries in elite youth football players: a prospective three-year study ; Elit genç futbolcularda yaralanmalar: Prospektif üç yıllık çalışma (2013)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

5

Export

1. Uluslararas? Avrasya Enerji Sorunlar? Sempozyumu Bildiri Tam Metni Kitab? (2015)

Repository: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi: DSpace@IKCU

6

Export

1. Uluslararası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu Bildiri Tam Metni Kitabı (2015)

Repository: Pamukkale University Repository / Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

7

Export

Araştırma kurumları için OpenAIRE kılavuzu ; The OpenAIRE guide for research institutions (2012)

Repository: Dogus University: DSpace@Dogus / Doğuş Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

8

Export

Araştırma kurumları için OpenAIRE kılavuzu ; The OpenAIRE guide for research institutions (2012)

Repository: Dogus University: DSpace@Dogus / Doğuş Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

9

Export

GENÇ ELİT GÜREŞÇİLERDE KUVVETLE BAZI ANTROPOMETRİK PAREMETRELERİN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STRENGTH AND SOME ANTHROPOMETRIC PARAMETERS IN YOUNG ELITE WRESTLERS (2010)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

10

Export

Sahra altı Afrika ülkelerinden Türkiye’ye iş göçü (2013)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

11

Export

Early Intervention in Catalonia ; Katalonya'da Erken Müdahale (2010)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

12

Export

Elite Women Basketball Players Prior to Competition and Performance of the Relationship Between The Levels of Anxiety ; Elit Kadın Basketbol Oyuncularının Yarışma Öncesi Kaygı Düzeyleri ile Performansları Arasındaki İlişki (2013)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

13

Export

Armenian Issue According to West: At the End of the World War I Armenian Issue in The Times ; ERMENİ MESELESİNE BATIDAN BAKMAK: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SON YILINDA THE TIMES GAZETESİ'NDE ERMENİ MESELESİ (2012)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

14

Export

PRECIOUS Professional Resources in Early Childhood Intervention: Online tools and standards ; Erken Çocukluk Müdahalesinde Profesyonel Bir Kaynak Olarak PRECIOUS: Online araçlar ve standartlar (2010)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

15

Export