2 Ergebnisse

Sortierung:

Vides komunikācijas pārvaldības novērtējums Piekrastes pašvaldībās ; Environmental communication governance assessment for coastal municipalities (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

1

Exportieren

Jumtu ainavas pārvaldības uzlabošanas iespējas Vecrīgā ; Possibilities for improvement of roofscape governance in Old Riga (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

2

Exportieren