28 Ergebnisse

Sortierung:

CORPORATE GOVERNANCE AS AN AREA OF REGULATORY ARBITRAGE ; CORPORATE GOVERNANCE JAKO OBSZAR ARBITRAŻU REGULACYJNEGO (2013)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

1

Exportieren

CORPORATE GOVERNANCE AS AN AREA OF REGULATORY ARBITRAGE ; CORPORATE GOVERNANCE JAKO OBSZAR ARBITRAŻU REGULACYJNEGO (2013)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

2

Exportieren

Exportieren

Aspekty good governance przedsiębiorstw z indeksu WIG-Spożywczy ; Aspects of good governance of companies according to the WIG-Food index (2011)

Repository: Centre for Open Science: CeON Repository

4

Exportieren

Ład korporacyjny w gminach ; Corporate governance in gminas (2014)

Repository: AMUR - Adam Mickiewicz University Repository, Poznan / Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR)

5

Exportieren

International legal background of self-governance ; Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania samorządu terytorialnego (2015)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

6

Exportieren

THE QUALITY OF GOVERNANCE IN TRANSITION COUNTRIES ; JAKOŚĆ RZĄDZENIA W KRAJACH TRANSFORMUJĄCYCH SIĘ (2010)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

7

Exportieren

Exportieren

Exportieren

THE QUALITY OF GOVERNANCE IN TRANSITION COUNTRIES ; JAKOŚĆ RZĄDZENIA W KRAJACH TRANSFORMUJĄCYCH SIĘ (2010)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

10

Exportieren

Władztwo publiczne – jak wdrożyć zasady corporate governance w sektorze publicznym? (2006)

Repository: University of Lodz: Repository (RUŁ) / Instytucjonalne Repozytorium Wiedzy Uniwersytetu Łódzkiego

11

Exportieren

Against Impossibility Theorems – Elinor Ostrom on Collective Action and Common Pool Resources Governance (2016)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

12

Exportieren

TENDENCIES IN THE WORLD’S CORPORATE GOVERNANCE SYSTEMS ; SYSTEMY NADZORU KORPORACYJNEGO NA ŚWIECIE –TENDENCJE ZMIAN (2011)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

13

Exportieren

TENDENCIES IN THE WORLD’S CORPORATE GOVERNANCE SYSTEMS ; SYSTEMY NADZORU KORPORACYJNEGO NA ŚWIECIE –TENDENCJE ZMIAN (2011)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

14

Exportieren

THE CONFLICT BETWEEN THE INTERESTS OF THE JOINT-STOCK COMPANY AND THE INTERESTS OF THEIR SHAREHOLDERS AND ATTEMPTS OF PREVENTING THEM BY THE PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE ; KONFLIKT POMIĘDZY INTERESEM SPÓŁKI AKCYJNEJ A INTERESEM AKCJONARIUSZY I PRÓBY ICH NIWELOWANIA ZA POMOCĄ ZASAD CORPORATE GO... (2012)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

15

Exportieren