Search results

64 results

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Corporate governance i finanskrisens spår (2015)

Repository: Gotland University: Publications (DiVA)

4

Export

Corporate Governance Kod i Sverige (2005)

Repository: Kristianstad University College: Publications (DiVA - Academic Archive On-line)

5

Export

Corporate governance i finanskrisens spår (2015)

Repository: Uppsala University: Publications (DiVA)

6

Export

Kopplingen mellan CSR och Corporate Governance ; The relationship between CSR and corporate governance (2008)

Repository: Karlstad University: Publications

7

Export

IT Governance med fokus på IT-investeringar (2009)

Repository: Mälardalen Univ.: Publications

8

Export

Nodal governance och svensk terrorismbekämpning (2013)

Repository: Swedish National Defence College: DiVA (DiVA - Academic Archive On-line)

9

Export

Environmental, Social and Governance : Hot eller möjlighet för investerare ; Environmental, Social and Governance : Threat or opportunity for investors (2015)

Repository: Gotland University: Publications (DiVA)

10

Export

Environmental, Social and Governance : Hot eller möjlighet för investerare ; Environmental, Social and Governance : Threat or opportunity for investors (2015)

Repository: Uppsala University: Publications (DiVA)

11

Export

Järnvägssektorn som governancenätverk ; The Swedish Railway Sector as a Governance Network (2013)

Repository: Stockholm University: Publications (DiVA)

13

Export

Governance, medierna och makten: Forestallningar om mediemakt i regeringskansliet (2008)

in: Statsvetenskaplig Tidskrift, Volume 110, Issue 4

14

Checking availability at your location

Export

Utvärdering av Självstyrandes-utvecklarramverket ; Evaluation of the Self-Governance Developer Framework (2016)

Repository: Royal Inst. of Technology, Stockholm (KTH): Publication Database DiVA

15

Export