Search results

11 results

Impactul dreptului internațional asupra constituțiilor naționale (2014)

in: Studii Europene, Issue 1, p. 43-54

1

Checking availability at your location

Limitarea neconstituţională a dreptului de asociere în partidele politice şi a dreptului de a fi ales prin legislaţia în domeniu şi influenţa acesteia asupra participării politice (2013)

in: Studia politica: Romanian political science review, Volume 13, Issue 1, p. 125-141

ISSN: 1582-4551 (print)

3

Checking availability at your location

Statul de drept - o problemă permanent actuală (2014)

in: Studii Europene, Issue 2, p. 61-71

4

Checking availability at your location

Curtea constituțională germană, balanță a relației federalo-comunitară (2012)

in: Annals of the University of Bucharest / Political science series, Volume 14, Issue 2, p. 111-132

5

Checking availability at your location

Relația "suveranitatea poporului - puterea publică": cazul Republicii Moldova (2017)

in: Studii alese de drept și științe administrative, p. 55-63

6

Instituţia autonomiei locale în constituţiile ţărilor comunităţii statelor independente (CSI): o analiză comparată (2016)

in: Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, Issue 1, p. 3-19

7

Checking availability at your location

Rolul judecătorului naţional în promovarea respectării drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene (2013)

in: Studii Europene, Issue 1, p. 44-58

8

Checking availability at your location

Stat-naţiune, stat naţional şi democraţie în România (2005)

in: Studia politica: Romanian political science review, Volume 5, Issue 2, p. 309-314

ISSN: 1582-4551 (print)

9

Checking availability at your location

Între a preveni şi a pedepsi: un nou tip de acţiune penală în România interbelică (2013)

in: Studia politica: Romanian political science review, Volume 13, Issue 3, p. 477-497

ISSN: 1582-4551 (print)

10

Checking availability at your location

Problematica respectării dreptului la un proces echitabil la nivel european şi internaţional (2013)

in: Studii Europene, Issue 2, p. 16-26

11

Checking availability at your location