Search results

9 results

Impactul dreptului internațional asupra constituțiilor naționale (2014)

in: Studii Europene, Issue 1, p. 43-54

1

Export

Statul de drept - o problemă permanent actuală (2014)

in: Studii Europene, Issue 2, p. 61-71

2

Export

Curtea constituțională germană, balanță a relației federalo-comunitară (2012)

in: Annals of the University of Bucharest / Political science series, Volume 14, Issue 2, p. 111-132

3

Export

Limitarea neconstituţională a dreptului de asociere în partidele politice şi a dreptului de a fi ales prin legislaţia în domeniu şi influenţa acesteia asupra participării politice (2013)

in: Studia Politica: Romanian Political Science Review, Volume 13, Issue 1, p. 125-141

4

Export

Instituţia autonomiei locale în constituţiile ţărilor comunităţii statelor independente (CSI): o analiză comparată (2016)

in: Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, Issue 1, p. 3-19

5

Export

Rolul judecătorului naţional în promovarea respectării drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene (2013)

in: Studii Europene, Issue 1, p. 44-58

6

Export

Stat-naţiune, stat naţional şi democraţie în România (2005)

in: Studia Politica: Romanian Political Science Review, Volume 5, Issue 2, p. 309-314

7

Export

Între a preveni şi a pedepsi: un nou tip de acţiune penală în România interbelică (2013)

in: Studia Politica: Romanian Political Science Review, Volume 13, Issue 3, p. 477-497

8

Export

Problematica respectării dreptului la un proces echitabil la nivel european şi internaţional (2013)

in: Studii Europene, Issue 2, p. 16-26

9

Export