Search results

35 results

La Comissió Jurídica Assessora i l’autonomia de Catalunya durant la Segona República: la creació del sistema polític i institucional d’autogovern ; The Legal Advisory Commission and Catalan Autonomy under the Second Republic: the Creation of the Political and Institutional System of Self-Government ... (2014)

Repository: Escola d'Administració Pública de Catalunya: Portal de les revistes

1

Checking availability at your location

El paper de la jurisprudència constitucional en el desenvolupament del dret públic de la immigració ; The Role Of Constitutional Case Law in the Development of Public Immigration Law ; El papel de la jurisprudencia constitucional en el desarrollo del derecho público de la inmigración (2010)

Repository: Escola d'Administració Pública de Catalunya: Portal de les revistes

3

Les reformes penals i la seva relació amb: les demandes socials i els mitjans de comunicació (2014)

Repository: Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona: Institutional Repository

4

Sobre els models de normalització lingüística: una aproximació jurídico-política ; On Linguistic Normalisation Models: A Legal-Political Approach ; Sobre los modelos de normalización lingüística: una aproximación jurídico-política (2003)

Repository: Escola d'Administració Pública de Catalunya: Portal de les revistes

5

Reseña de la V Jornada de Criminología «Las violencias en el ámbito familiar. Intervención del sistema penal» ; Ressenya de la V Jornada de Criminologia «Les violències en l’àmbit familiar. Intervenció del sistema penal» ; Review of 5th Working Day on Criminology “Violence in the family. Interventio... (2015)

Repository: Revistes científiques - Universitat Oberta de Catalunya

6

La garantia jurídica de la democràcia com a dret fonamental. Una anàlisi de la jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre la participació política ; The Legal Guarantee of Democracy as a Fundamental Right: an Analysis of the Case Law of the Constitutional Court on Political Participation ; La ... (2008)

Repository: Escola d'Administració Pública de Catalunya: Portal de les revistes

7

El boom dels mitjans de comunicació i la investigació en comunicació de masses a Grècia (1997)

Repository: Universitat Autònoma de Barcelona: Dipòsit Digital de Documents de la UAB

8

Conceptes jurídics i pràctica política. Les conclusions de l’àrea de llengua i dret del II Congrés Internacional de Llengua Catalana vint-i-cinc anys després ; Conceptos jurídicos y práctica política. Las conclusiones del área de lengua y derecho del II Congreso Internacional de Lengua Catalana vein... (2012)

Repository: Escola d'Administració Pública de Catalunya: Portal de les revistes

9

Les formes d'intervenció lingüística i les tècniques jurídiques de protecció de les llengües i dels grups lingüístics en les societats plurilingües. Una llambregada al dret comparat ; Forms of linguistic intervention and legal techniques for the protection of languages and linguistics groups in mult... (2003)

Repository: Escola d'Administració Pública de Catalunya: Portal de les revistes

10

Legislació i estrangeria a l’Estat espanyol (1985-2005) Anàlisi del procés de normalització de treballadors estrangers (2007)

Repository: Universitat Autònoma de Barcelona: Dipòsit Digital de Documents de la UAB

11

La consideració del sòl contaminat com a residu a partir de la STJCE de 7 de setembre de 2004 i les seves repercussions en el dret alemany ; The consideration of polluted soil as waste in accordance with the September 7, 2004 ruling by the European Union Court of Justice and its repercussions for Ge... (2006)

Repository: Escola d'Administració Pública de Catalunya: Portal de les revistes

12

La exigencia de responsabilidades políticas como mecanismo represivo especial: la Serratella (Castellón), 1939-1942 ; The requirement of political responsabilities as a special enforcement mechanism: la Sarratella (Castelló), 1939-1942 (2014)

Repository: Repositori Universitat Jaume I (Repositorio UJI)

13

La Protecció del plurilingüisme a nivell estatal: Espanya i el model helvètic en l'escenari del dret comparat (2010)

Repository: Universitat de Girona: DUGiDocs (UdG Digital Repository)

14

Immigració i violència ; Inmigración y violencia ; Immigration and violence (2003)

Repository: RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert

15