Search results

91 results

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Hard Decisons, Soft Laws : Exploring the authority and the political impact of soft law in international law (2003)

Repository: Linköping University Electronic Press (LiU E-Press)

4

Rättsliga åtgärder mot människohandel : Att skydda offer eller möta hot ; Legal actions against human trafficking : protecting the victim or the state (2014)

Repository: Umeå University: Publications (DiVA)

5

Sweden (2017)

in: Annotated legal documents on Islam in Europe volume 15

7

Checking availability at your location

Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande (2015)

Repository: Lund University Publications (LUP)

8

Implementeringen av miljöansvarsdirektivet i den svenska rätten : En europarättslig studie om förvaltningsförfarandet vid miljöskador utifrån principerna om god förvaltning och processuell autonomi ; The implementation of the Directive on Environmental Liability in the Swedish legal order : A Europe... (2012)

Repository: Södertörn Univ. College: Publications (DiVA)

9

De laglydiga : Om skolans brottsförebyggande fostran ; The law-abiding : On school and crime prevention (2014)

Repository: Stockholm University: Publications (DiVA)

10

Äro fängelser nödvändiga? : Socialistisk agitation och påverkan på det svenska rättssystemet 1880-1900 ; Are prisons neccesary? : A case study of socialist agitation and influence on the Swedish legal system during 1880-1900 (2015)

Repository: Uppsala University: Publications (DiVA)

11

Äro fängelser nödvändiga? : Socialistisk agitation och påverkan på det svenska rättssystemet 1880-1900 ; Are prisons neccesary? : A case study of socialist agitation and influence on the Swedish legal system during 1880-1900 (2015)

Repository: Gotland University: Publications (DiVA)

12

Korruption och intressekonflikter : Hur hanteras offentliga intressekonflikter av den svenska lagstiftningen? ; Corruption and Conflicts of Interest : How are public conflicts of interest dealt with by the Swedish legislation? (2009)

Repository: Karlstad University: Publications

13

SYNS VI I SVERIGE? : En rättssäkerhetsstudie om barn i migrationsprocessen ; ARE WE SEEN IN SWEDEN? : A thesis on the rule of law and children in the migration process (2012)

Repository: Örebro University: Publications (DiVA)

14

Handlingsrummet : En studie i folkrättens och politikens påverkan på den taktiska handlingsfriheten ; Space of Action : A study on International law and Political impacts on Tactical Freedom of Action (2013)

Repository: Swedish National Defence College: DiVA (DiVA - Academic Archive On-line)

15