Search results

54 results

Checking availability at your location

Export

HUKUKi GÜVENLiK iLKESi AÇISINDAN KATMA DEĞER VERGiSiNiN DEĞERLENDiRiLMESi ; EVALUATION OF VALUE ADDED TAX IN TERMS OF LEGAL SECURITY POLICY (2015)

Repository: Pamukkale University Repository / Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

3

Export

The meaning of law in the changing world ; Değişen dünyada hukukun anlamı (2006)

Repository: International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (E-Journal

4

Export

Avrupa birliği hukuku ve avrupa birliği iş hukukunun kaynakları ve temel özellikleri ; European union law and the sources of european union labour law and basic of features (2013)

Repository: Inonu University: Akademic Archive System / İnönü Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

5

Export

Medeni hukuk bakımından tıbbi müdahaleye hastanın rızası ; Consent of the patıent to medıcal ınterventıon ın relatıon to cıvıl law (2016)

Repository: Inonu University: Akademic Archive System / İnönü Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

6

Export

As a Part of the Local Government Reform, the Village and Village Law Bill ; Yerel Yönetimler Reformunun Bir Parçası Olarak Köy Kanunu Tasarı Taslağı (2015)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

7

Export

Checking availability at your location

Export

Tasarım ve haksız rekabet hukuku açısından yedek parçaların korunması ve türkiye’nin ekonomi politik tercih sorunu ; Protectıon of spare parts ın terms of desıgn and unfaır competıtıon law and turkey’s problem of polıtıcal economy preference (2015)

Repository: Inonu University: Akademic Archive System / İnönü Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

9

Export

Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesi: uluslararası anlaşmalar ve hukuk çerçevesinde bir inceleme ; Downing of the Russian aircraft violating Turkish airspace: an investigation through the international aggrements and law (2016)

Repository: Hasan Kalyoncu University Institutional Repository

10

Export

"Arctic Sunrise" (UDHM, Hollanda Krallığı/Rusya Federasyonu) Davası Işığında, Uluslararası Hukuk ve Çevre Koruma Eylemleri ; Environmental demonstrations and international law in light of the Arctic Sunrise Case (ITLS, Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation) (2014)

Repository: Inonu University: Akademic Archive System / İnönü Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

11

Export

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

An Evaluation on Child Protection System in Turkey ; Türkiye'de Çocuk Koruma Sisteminin Genel Olarak Değerlendirilmesi (2009)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

14

Export

Checking availability at your location

Export