Search results

2 results

Ranljivost okolja in vprašanje prostorske informacijske enote, kot ga je nakazal projekt ONIX-GPOV ; Environmental vulnerability ; problem of an adequate spatial information unit as disclosed by the project ONIX-GPOV (2015)

Repository: University of Ljubljana: Repository (RUJ) / Repozitorij Univerze v Ljubljani

1

Kompenzacijski program za učenca z matematičnimi učnimi težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom ; Intervention programme for a pupil with mathematics learning disabilities from a family with low socio-economics background (2015)

Repository: University of Ljubljana: Repository (RUJ) / Repozitorij Univerze v Ljubljani

2