Search results

53 results

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Open Access (electronic)

Starptautisko organizāciju atbalsts korupcijas apkarošanā Ukrainā ; International Organisations support of corruption fighting in Ukraine (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

5

Open Access (electronic)

Starptautisko organizāciju loma Latvijas valsts ekonomiskajā drošībā ; Role of international organizations on economic security of Latvia (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

6

Checking availability at your location

Open Access (electronic)

Apvienoto Nāciju Organizācijas nozīme starptautiskā miera un drošības uzturēšanā ; The Effectiveness of the United Nations Inmaintenance of international Peace and Security (2011)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

10

Open Access (electronic)

Starpvalstu migrācija Eiropas Savienībā: Latvijas iedzīvotāju migrācija uz Lielbritāniju ; International migration in the European Union: Migration from Latvia to the United Kingdom (2013)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

11

Open Access (electronic)

Komercdiplomātijas politika kā valsts nacionālo interešu aizstāvēšanas instruments ; Commercial Diplomacy Policy as the Country's International Economic Relations Development Resource (2016)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

12

Checking availability at your location

Open Access (electronic)

Starptautiskās migrācijas procesi un Latvijas politika pēc pievienošanās Eiropas Savienībai ; International migration processes and their management in Latvia after accession to the EU (2013)

Repository: E-resource repository of the University of Latvia / Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

14