Search results

560 results

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Kým a kde se produkuje česká politická věda. Personálně-institucionální analýza publikací v českých recenzovaných politologických časopisech ; By Whom and Where the Czech Political Science Is Produced. A Personal-Institutional Analysis of Publications in Czech Reviewed Political Science Journals (2015)

Repository: Masaryk University Journals / Časopisy Masarykovy univerzity

4

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Political Radicalism, Subversion and Terrorist Violence in Democratic Systems (2000)

Repository: Masaryk University Journals / Časopisy Masarykovy univerzity

7

Současné politické konflikty v oblasti Afrického rohu (2012)

in: Historická sociologie / Historical Sociology, Issue 1-2, p. 49-74

8

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Czech and Slovak political parties and their vision of European integration (2003)

Repository: Masaryk University Journals / Časopisy Masarykovy univerzity

10

Politická participace a její determinanty v postkomunistických zemích (2009)

in: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Volume 45, Issue 5

11

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Regionální politické elity – zrod, charakter a důsledky (2007)

in: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Volume 43, Issue 5

13

Checking availability at your location

Do Political Parties Make Sense on the Local Level in the Czech Republic? (2015)

Repository: Masaryk University Journals / Časopisy Masarykovy univerzity

14