Search results

99 results

Checking availability at your location

Susvetimėjęs identitetas: Rusijos identiteto formavimosi metamorfozės ; Alienated identity: metamorphoses of formation of identity of Russia (2010)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

2

Suomijos santykiai su Rusija po SSRS žlugimo ; The relations between Finland and Russia during the period of 1991 – 2002 (2004)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

3

JAV ir Rusijos interesų sankirta Centrinės Azijos regione ; Intersection of us-russia interests in central asia region (2014)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

4

Karinio aljanso patvarumo tyrimas: Rusijos ir Baltarusijos atvejis ; Research into the durability of military alliance: the case of Russia and Belarus (2011)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

5

Civilinio proceso teisės reforma Rusijoje 1990-2010 m ; Judicial reform of the civil procedure in russia (1990-2010) (2014)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

6

Prevenciniai smūgiai kaip politikos priemonė: JAV ir Rusijos atvejai ; Preemptive and preventive strikes as a means of policy: cases of USA and Russia (2008)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

7

Rusijos „valdžios vertikalė": 2003-2004 m. Rinkimų ciklo peripetijos ; "Power Vertical" in Russia: 2003-2004 election cycle peripeteia (2005)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

8

Tautinio identiteto transformacijos postsocialistinėje visuomenėje: Rusijos atvejis ; Transformation of national identity in post socialist society: the case of Russia (2012)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

9

Vamzdynų geopolitika Centrinės Azijos regione tarp Rusijos ir Vakarų ; Pipeline geopolitics in Central Asia region between Russia and the West (2008)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

10

Europos Sajunga ir Rusija: ka reiskia "ir"? (2010)

in: Politologija, Volume 3(59

ISSN: 1392-1681 (print)

12

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Kinijos propaganda Rusijoje: estetiniai strategijos elementai (2012)

in: Politologija, Volume 2(66, p. 78-104

ISSN: 1392-1681 (print)

15

Checking availability at your location