Search results

17 results

Sort by:

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Checking availability at your location

Open Access#52017

Dynamika współczesnego słownictwa słowiańskiego w przestrzeni stylowo-funkcjonalnej ; Stylistic and Functional Aspects in the Dynamics of Modern Slavic Vocabulary

BASE

Open Access#62020

Ustavnopravni vidiki načela samoodločbe naroda: preko Slovenije do Katalonije ; Constitutional aspects of the principle of self-determination of the nation: via Slovenia to Catalonia

BASE

Open Access#92017

KOMPARATIVNI VIDIKI UČINKOVITOSTI POLITIK RAZVOJNE POMOČI V KONTEKSTU ODNOSOV SEVER-JUG NA PRIMERU SKUPINE DRŽAV AFRIKE, KARIBOV IN PACIFIKA ; Comparative aspects of the efficiency of development aid policies in terms of North-South relations in the case of the African, Caribbean and Pacific Group o...

In: Maribor

BASE

Article(print)#102009

Uporabnost etnoloskih raziskav pri snovanju urbanih vsebin na zelenih povrsinah v Mariboru

In: Lex localis: revija za lokalno samoupravo ; journal of local self-government ; Zeitschrift für lokale Selbstverwaltung, Volume 7, Issue 1, p. 47-65

ISSN: 1581-5374

Checking availability at your location

Open Access#112020

Idejno nasprotje in spopad med krščanstvom in komunizmom v času revolucije na Slovenskem ; Ideatic diverge and conflict between Christianity and communism in the period of revolution in Slovenia

BASE

Open Access#122017

3. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih: Varnost v lokalnih skupnostih – izsledki raziskovanja zaznav varnosti v Sloveniji ; 3rd national conference on local safety and security: Safety and security in local communities – results of research on safety perceptions in Slovenia

BASE

Open Access#132016

Li Shangyin and the Art of Poetic Ambiguity ; Li Shangyin in umetnost poetične dvoumnosti

BASE

Open Access#142020

Olimpijsko globalno vladanje ; Global governance of the Olympics

BASE

Open Access#152018

Organizacija združenih narodov in Milenijski razvojni cilji: prispevek k stabilnosti mednarodne skupnosti ; United Nations and the Millennium Development Goals: the contribution to the stability of the international community

BASE