Search results

5 results

The State Election Commission in 1989 ; Państwowa Komisja Wyborcza w roku 1989 (2014)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1

Partycypacja Polaków głosujących za granicą w wyborach krajowych: Analiza wyników wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 1990-2011 (2014)

Repository: EconStor (German National Library of Economics, ZBW)

2

Democracy and the financing of political parties in view of the Constitution of the Republic of Poland ; Demokracja a finansowanie partii politycznych w świetle Konstytucji RP (2015)

Repository: University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS): Scientific e-Journals / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: e-czasopisma naukowe

3

Czy Andrzej Duda wygrał dzięki internetowi? ; Did Andrzej Duda win thanks to the Internet? (2016)

Repository: Adam Mickiewicz University in Poznań: PRESSto / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4

Uwagi o opiniach niektórych Polaków o członkostwie Polski w UE ; Notes about opinions of some Poles on membership of Poland in the European Union (2014)

Repository: Jagiellonian University Repository

5