Search results

60 results

Europejska infrastruktura instytucjonalna ; European institutional infrastructure (1996)

Repository: AMUR - Adam Mickiewicz University Repository, Poznan / Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR)

1

Export

Execution of public purpose infrastructure investments in greenery areas ; Realizacja inwestycji infrastrukturalnych celu publicznego na terenach zieleni (2014)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

2

Export

Execution of public purpose infrastructure investments in greenery areas ; Realizacja inwestycji infrastrukturalnych celu publicznego na terenach zieleni (2014)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

3

Export

Legal and Methodological Aspects of Environmental Impact Assessment of Investments in Transport Infrastructure ; Aspekty prawne i metodologiczne oceny oddziaływania na środowisko inwestycji w infrastrukturę transportu (2014)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism

4

Export

Legal and Methodological Aspects of Environmental Impact Assessment of Investments in Transport Infrastructure ; Aspekty prawne i metodologiczne oceny oddziaływania na środowisko inwestycji w infrastrukturę transportu (2014)

Repository: Akademicka Platforma Czasopism (APCZ)

5

Export

Wykorzystanie lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez gimnazjalistów w czasie wolnym w wybranych gminach powiatu bydgoskiego ; The Use of Local Sports-Recreational Infrastructure by Junior High School (2015)

Repository: Centre for Open Science: CeON Repository

6

Export

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 41 ; Rural Studies ; Nowy paradygmat w rozwoju wiejskiej infrastruktury. Studium przypadku konkursu projektów Przyjazna wieś = The new paradigm in the development of rural infrastructure. The case of Przyjazna wieś (Friendly village) contest (2016)

Repository: Digital Repository of Scientific Institutes (RCIN)

7

Export

Inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej jako instrument polityki lokalnej gminy – ocena projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Mieście Białystok (2011)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

8

Export

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Checking availability at your location

Export

Regionalna polityka innowacyjna w świetle wybranych wtórnych teorii rozwoju regionalnego (2011)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

12

Export

Checking availability at your location

Export

Re-frame, re-plave, re-site: three strategies for future housing environments (2015)

Repository: Portal Czasopism Naukowych (E-Journals)

15

Export