Search results

305 results

Politinės institucijos ; Political institutions (2011)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

1

Konfliktų valdymas įkalinimo įstaigoje ; Managing of conflicts in imprisonment institutions (2007)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

2

Sveikatos priežiūros institucijų auditas Lietuvoje ; Health care institutions audit in Lithuania (2008)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

3

Darbo santykių konfliktai ikimokyklinėse įstaigose ; Relashionship conflicts at work in preschool institutions (2006)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

4

Aplinkos apsaugos institucijų išduodamų leidimų sistemos ; The Systems of Permits Issued by Environmental Institutions (2010)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

5

Lietuvos valstybės institucijų privatumo politika internete ; The Policy of Privacy of Lithuanian State Institutions in the Internet (2006)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

6

ES institucijų sąveika su interesų grupėmis ; The interaction between EU interest groups and EU institutions (2009)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

7

Lietuvos viešojo valdymo institucijų vertybinis potencialas ; The potential of values in Lithuanian public administration institutions (2005)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

8

Žmogiškųjų išteklių valdymo politika sveikatos priežiūros įstaigose ; Human resources management policy in health care institutions (2008)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

9

VŠĮ prie savivaldybių: autonomijos, priežiūros ir kontrolės problemos ; Municipal institutions in Lithuanian Republic: problems of autonomy,supervision and control (2008)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

10

Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų kompetencija užimtumo srityje ; The competence of the institutions of the European Union and the Republic of Lithuania in the area of employment (2007)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

11

Pataisos įstaigų veiklos reformavimas valstybės baudžiamosios politikos kontekste ; Correctional institutions in reforming the state‘s in the context of policy of criminal law (2013)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

12

Sisteminis požiūris į tęstinių studijų institucijos veiklos organizavimą ; Systemic approach towards organisation of the activities of continuing studies institution (2010)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

13

ES vaistų agentūros reguliavimo veikla ir bendradarbiavimas su Lietuvos institucijomis ; The activity and cooperation of EU medicine regulation with institutions of Lithuania (2009)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

14

Savivaldybės ir biudžetinių įstaigų bendradarbiavimas: Anykščių rajono savivaldybės atvejo tyrimas ; Municipal and Budgetary Institutions Cooperation: the Study of Anykščiai District Case (2011)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

15