Search results

137 results

Araştırma kurumları için OpenAIRE kılavuzu ; The OpenAIRE guide for research institutions (2012)

Repository: Dogus University: DSpace@Dogus / Doğuş Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

1

Export

Araştırma kurumları için OpenAIRE kılavuzu ; The OpenAIRE guide for research institutions (2012)

Repository: Dogus University: DSpace@Dogus / Doğuş Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

2

Export

AUDITING AND GOVERNANCE: IMPORTANCE OF CITIZEN PARTICIPATION AND THE ROLE OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS TO ENHANCE DEMOCRATIC GOVERNANCE (2013)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

3

Export

Siyasal kutuplaşmanın kamu denetçiliği kurumu üzerindeki olası etkileri ; The probable impacts of political polarisation on the ombudsman institution (2012)

Repository: Dogus University: DSpace@Dogus / Doğuş Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

4

Export

The Approach to the Institution of Library in Turkey’s Science and Technology Policies ; Türkiye’nin Bilim-Teknoloji Politikalarında Kütüphane Kurumuna Yaklaşım (2012)

Repository: Bilgi Dünyası / Information World (E-Journal, University and Research Librarians Association, UNAK)

5

Export

Türkiye’nin Bilgi Toplumu Politikasında Kütüphane Kurumuna Yaklaşım ; The Approach to the Institution of Library in Information Society Policy of Turkey (2010)

Repository: Bilgi Dünyası / Information World (E-Journal, University and Research Librarians Association, UNAK)

6

Export

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçiliği Kurumu'nun örgütsel ve işlevsel analizi ; Organizational and functional analysis of the Turkey Republic Ombudsman Institution (2015)

Repository: Adnan Menderes University: eArsiv@Adu / Adnan Menderes Universitesi'nin Acik Erisim Sistemidir

8

Export

Türkiyede Yüksek Öğretim Finansman Politikaları ve Kurum Başarısına Etkisi ; Impact on Higher Education Funding Policies and Institutions Success in Turkey (2007)

Repository: Afyon Kocatepe University Institutional Repository (DSpace@AKU)

9

Export

II. Meşrutiyet dönemi karikatürlerinde Osmanlı kurumları, gündelik yaşam ve halk imgeleri ; Ottoman institutions, daily life and public images in second Constitutional era caricatures (2014)

Repository: Adnan Menderes University: eArsiv@Adu / Adnan Menderes Universitesi'nin Acik Erisim Sistemidir

11

Export

Exploring the Relationship between Incentive-Based Budgeting and Organizational Governance in Higher Education Institutions: A Case Study of a Public University ; Yükseköğretim Kurumlarında Teşvik Esaslı Bütçeleme ve Yönetişim Arasındaki İlişkinin Açıklanması: Bir Kamu Üniversitesi Örneği (2010)

Repository: DergiPark Akademik / Turkish JournalPark Academic

13

Export

Checking availability at your location

Export

Bilgi Politikası Konusundaki Uluslararası Çalışmalarda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi ; Approach to the Institution of Library in International Studies on Information Policy: European Union Lisbon Strategy and the Uni... (2011)

Repository: Bilgi Dünyası / Information World (E-Journal, University and Research Librarians Association, UNAK)

15

Export