Search results

2 results

Sobre el dret a la laïcitat (llibertat religiosa i intervenció dels poders públics) ; The right to secularism (religious freedom and the intervention of the authorities) ; Sobre el derecho a la laicidad. Libertad religiosa e intervención de los poderes públicos (2006)

Repository: Escola d'Administració Pública de Catalunya: Portal de les revistes

1

D’ètica i de política al segle XVI. Joan Lluís Vives, Frederic Furió i Joan de Bor (2009)

Repository: Universitat Autònoma de Barcelona: Dipòsit Digital de Documents de la UAB

2