Search results

5 results

Conţinutul normelor de drept primar european privind cooperarea consolidată (2013)

in: Studii Europene, Issue 1, p. 12-19

1

Export

European political system: between stability and change (2014)

in: Studii Europene, Issue 1, p. 114-119

2

Export

Reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor între constituţionalitate, compatibilitate cu dreptul european şi invocarea directă a normelor CEDO (2013)

in: Studii Europene, Issue 1, p. 37-43

3

Export

Modernizare şi naţionalism: Sibiul la începutul secolului XX; competiţia elitelor într-un oraş multicultural (1905-1945) (2007)

in: Studia Politica: Romanian Political Science Review, Volume 7, Issue 1, p. 31-69

4

Export

Mixed marrige - a passing point of the community "frontier" (second haft of the 19th century - beginning of the 20th) (2008)

5

Export