Search results

134 results

Virtuella Team : - vad påverkar prestationen? (2014)

Repository: Linnaeus University Kalmar Växjö: Publications

1

Export

Team : förväntningar och uppfattningar ur olika perspektiv (2003)

Repository: BTH (Blekinge Institute of Technology): DIVA / Blekinge Tekniska Högskola

2

Export

Ledarskap i effektiva team : En kvalitativ studie om ledarskapet i effektiva säljteam ; Leadership in effective teams : A qualitative study about leadership in effective salesteams (2016)

Repository: Halmstad University: Publications (DiVA - Academic Archive On-line)

3

Export

Elitsatsande gymnasiehandbollsspelares upplevelser av lagsammanhållning i klubblag respektive träningsgrupp vid skola ; Elite high school handball players perception of team cohesion in their teams and elite exercise group in school (2010)

Repository: Halmstad University: Publications (DiVA - Academic Archive On-line)

4

Export

Kunskap i Företag : En Studie över Kunskapsöverföring och dess Hinder i Virtuella Team (2014)

Repository: Gotland University: Publications (DiVA)

5

Export

Kunskap i Företag : En Studie över Kunskapsöverföring och dess Hinder i Virtuella Team (2014)

Repository: Uppsala University: Publications (DiVA)

6

Export

Unga i riskzonen? : Social insatsgrupp i Södertälje ; Youth at Risk? : Community Intervention Team in Södertälje (2012)

Repository: Ersta Sköndal University College: Publications (DiVA - Academic Archive On-line)

7

Export

Gemenskap och utvecking i arbetslaget, en konflikt ; The fellowship an d cultivation of a team, a conflict (2013)

Repository: Södertörn Univ. College: Publications (DiVA)

8

Export

Lost In Translation : Betydelsen av Kultur utifrån Nationalitet, Lingvistik samt Organisation i Multinationella Team (2013)

Repository: Halmstad University: Publications (DiVA - Academic Archive On-line)

9

Export

Upplevelser av samarbete, sammanhållning, förtroende och kollegialt stöd i en statlig myndighets virtuella team: En kvalitativ intervjustudie ; The experience of co-operation, belonging, confidence and support in the virtual team of a state-run organisation: a qualitative interview study (2016)

Repository: Jönköping Univ.: Publications

10

Export

Kan elitledare inom truppgymnastik hantera stressade tävlingssituationer? : En kvalitativ studie om elitledare inom truppgymnastik ; Can elite leaders in team gymnastics cope with stress situations? : A qualitative study of elite leaders in team gymnastics. (2010)

Repository: The Swedish School of Sport and Health Sciences, Stockholm: Publications

11

Export

Teambuilding - att bygga effektiva team på kort tid : en kvantitativ studie om effekterna av teambuilding (2015)

Repository: The Swedish School of Sport and Health Sciences, Stockholm: Publications

12

Export

Kommunikation och Prestation : Aspekter på förhållandet mellan teamkommunikations innehåll, frekvens och problem, och teamresultat, studerat i en militär flygsimulator för grupper ; Communication and Performance : Aspects of the relationship between team communication content, frequency and problems... (2002)

Repository: Linköping University Electronic Press (LiU E-Press)

13

Export

Bemästra, bistå eller både och? : En kritisk studie av Provincial Reconstruction Teams roll och agerande i Afghanistan (2011)

Repository: Swedish National Defence College: DiVA (DiVA - Academic Archive On-line)

14

Export

Att lära av varandra? : En undersökning om arbetslag utifrån ett lärarperspektiv ; Learning from each other? : A study of work teams from teacher’s perspective (2013)

Repository: Södertörn Univ. College: Publications (DiVA)

15

Export