Search results

1111 results

Open Access (electronic)

Sustainable public procurement: realization of the social aspect in Republic of Lithuania ; Darnieji viešieji pirkimai: socialinio aspekto realizacija Lietuvos Respublikoje (2014)

1

BASE

Open Access (electronic)

Sustainable public procurement: realization of the social aspect in Republic of Lithuania ; Darnieji viešieji pirkimai: socialinio aspekto realizacija Lietuvos Respublikoje (2014)

2

BASE

Open Access (electronic)

Energetikos diskursas internetinėje žiniasklaidoje ekologiniu ir socialiniu aspektais ; Assessing Ecological and Social Aspects of Energy Discourse in Online Media (2013)

3

BASE

Open Access (electronic)

Energetikos diskursas internetinėje žiniasklaidoje ekologiniu ir socialiniu aspektais ; Assessing Ecological and Social Aspects of Energy Discourse in Online Media (2013)

4

BASE

Open Access (electronic)

Energetikos diskursas internetinėje žiniasklaidoje ekologiniu ir socialiniu aspektais ; Assessing Ecological and Social Aspects of Energy Discourse in Online Media (2013)

5

BASE

Open Access (electronic)

Socialinių partnerių reprezentatyvumo teisiniai aspektai ; Legal aspects of representativeness of social partners (2019)

7

BASE

Open Access (electronic)

Socialinių partnerių reprezentatyvumo teisiniai aspektai ; Legal aspects of representativeness of social partners (2019)

8

BASE

Open Access (electronic)

Socialinių partnerių reprezentatyvumo teisiniai aspektai ; Legal aspects of representativeness of social partners (2019)

9

BASE

Open Access (electronic)

Socialinių partnerių reprezentatyvumo teisiniai aspektai ; Legal aspects of representativeness of social partners (2019)

10

BASE

Open Access (electronic)

Socialinio darbo, kaip pagalbos žmogui profesijos, raidos aspektai ; Aspects of the development of social work as a helping profession (2005)

11

BASE

Open Access (electronic)

Socialinio darbo, kaip pagalbos žmogui profesijos, raidos aspektai ; Aspects of the development of social work as a helping profession (2005)

12

BASE

Open Access (electronic)

Socialdemokratijos problema visuomenėje: socialinio teisingumo ir naujojo viešojo valdymo aspektai ; Societal problem of social democracy - aspects of social justice and new public management (2011)

13

BASE

Open Access (electronic)

Socialdemokratijos problema visuomenėje: socialinio teisingumo ir naujojo viešojo valdymo aspektai ; Societal problem of social democracy - aspects of social justice and new public management (2011)

14

BASE

Open Access (electronic)

Socialdemokratijos problema visuomenėje: socialinio teisingumo ir naujojo viešojo valdymo aspektai ; Societal problem of social democracy - aspects of social justice and new public management (2011)

15

BASE