Search results

1111 results

Open Access#12014

Sustainable public procurement: realization of the social aspect in Republic of Lithuania ; Darnieji viešieji pirkimai: socialinio aspekto realizacija Lietuvos Respublikoje

BASE

Open Access#22014

Sustainable public procurement: realization of the social aspect in Republic of Lithuania ; Darnieji viešieji pirkimai: socialinio aspekto realizacija Lietuvos Respublikoje

BASE

Open Access#32013

Energetikos diskursas internetinėje žiniasklaidoje ekologiniu ir socialiniu aspektais ; Assessing Ecological and Social Aspects of Energy Discourse in Online Media

BASE

Open Access#42013

Energetikos diskursas internetinėje žiniasklaidoje ekologiniu ir socialiniu aspektais ; Assessing Ecological and Social Aspects of Energy Discourse in Online Media

BASE

Open Access#52013

Energetikos diskursas internetinėje žiniasklaidoje ekologiniu ir socialiniu aspektais ; Assessing Ecological and Social Aspects of Energy Discourse in Online Media

BASE

Open Access#72019

Socialinių partnerių reprezentatyvumo teisiniai aspektai ; Legal aspects of representativeness of social partners

BASE

Open Access#82019

Socialinių partnerių reprezentatyvumo teisiniai aspektai ; Legal aspects of representativeness of social partners

BASE

Open Access#92019

Socialinių partnerių reprezentatyvumo teisiniai aspektai ; Legal aspects of representativeness of social partners

BASE

Open Access#102019

Socialinių partnerių reprezentatyvumo teisiniai aspektai ; Legal aspects of representativeness of social partners

BASE

Open Access#112005

Socialinio darbo, kaip pagalbos žmogui profesijos, raidos aspektai ; Aspects of the development of social work as a helping profession

BASE

Open Access#122005

Socialinio darbo, kaip pagalbos žmogui profesijos, raidos aspektai ; Aspects of the development of social work as a helping profession

BASE

Open Access#132011

Socialdemokratijos problema visuomenėje: socialinio teisingumo ir naujojo viešojo valdymo aspektai ; Societal problem of social democracy - aspects of social justice and new public management

BASE

Open Access#142011

Socialdemokratijos problema visuomenėje: socialinio teisingumo ir naujojo viešojo valdymo aspektai ; Societal problem of social democracy - aspects of social justice and new public management

BASE

Open Access#152011

Socialdemokratijos problema visuomenėje: socialinio teisingumo ir naujojo viešojo valdymo aspektai ; Societal problem of social democracy - aspects of social justice and new public management

BASE