26 Ergebnisse

Sortierung:

Elektroninės valdžios teisinė aplinka ; Legal environment of electronic governance (2005)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

1

Exportieren

Bendrovių valdymo teisinis reguliavimas ; Legal regulation of corporate governance (2008)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

2

Exportieren

Elektroninės valdžios įtaka visuomenei ; Influence of E-governance upon Society (2006)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

3

Exportieren

Pilietinė visuomenė Europos Sąjungos valdyme ; Civil Society in European Governance (2008)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

4

Exportieren

Vilniaus vertybinių popierių biržos bendrovių valdymo kodeksas ir EBPO Bendrovių valdymo principai ; Corporate governance code of vilnius stock exchange and oecd principles of corporate governance (2014)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

5

Exportieren

Bendrovių valdymo reglamentavimo Lietuvoje problemos ; Problems of regulation of corporate governance in Lithuania (2013)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

6

Exportieren

Bendrovių valdymo reglamentavimo Lietuvoje problemos ; Problems of regulation of corporate governance in Lithuania (2013)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

7

Exportieren

E. valdžia - kaip socialinio marketingo priemonė ; Electronic Governance as an Instrument of Social Marketing (2005)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

8

Exportieren

Elektroninės valdžios diegimas Panevėžio miesto savivaldybėje ; Implementation of Electronic Governance in the Municipality of Panevezys (2005)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

9

Exportieren

Bendrovių valdymo organų civilinės atsakomybės ypatumai ; Civil liability or the corporates governance bodies (2007)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

10

Exportieren

NVO valdymo konceptas: samprata, principai ir modeliai ; NGO governance: conception, principles and models (2012)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

11

Exportieren

Informacijos visuomenės veiksniai transformuojant savivaldą Lietuvoje ; Information society impact on self-governance in lithuania (2014)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

12

Exportieren

ES vaidmuo, vystant gerą viešąjį valdymą Lietuvoje ; The EU's role in the development of good public governance in Lithuania (2011)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

13

Exportieren

Institucinis Vyriausybės veiklos aspektas Lietuvos viešajame valdyme ; Institutional aspects of the government in Lithuanian Republic Governance (2012)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

14

Exportieren

Hospitalinės infekcijos ir jų valdymo galimybės X ligoninėje ; Hospital infections and its governance opportunities at hospital X (2013)

Repository: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas

15

Exportieren